Közgyűlés 2024.04.19

Meghívó:

KGY_meghívó_2024_04_19

 1. Kihívások és válaszok az önkormányzatok energiagazdálkodásában.

Előadó: EvoEnergy Kft. munkatársa

KGY_1_np_energiahatékonyság_tájékoztató

 1. A vármegyei rendezési terv módosítása, záró szakasz.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_2_np_területrendezési_terv_módosítás

MTRT módosítás munkaanyag

 1. A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_3_np_2023_koltségvetés_módosítás

 1. A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolója és a költségvetési maradvány elszámolása, felosztása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_4_np_2023_zárszámadás

KGY_4_np_2023_zárszámadás_1_14_mell

KGY_4_np_2023_zárszámadás_15_mell

 1. Az Audi Hungária Zrt. területrendezési kérelme.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_5_np_Audi_területrendezés

 1. Adománygyűjtés köztéri szobor felállítása érdekében.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_6_np_adománygyűjtés_szobor

 1. A Győr-Moson-Sopron Vármegye Integrált Területi Program 4.0 változatának jóváhagyása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_7_np_ITP_előterjesztés

KGY_7_np_ITP_4_0

KGY_7_np_ITP_1_mell_célterületek_települések

KGY_7_np_ITP_2_mell_teldiff_indikátor

KGY_7_np_ITP_3_mell

KGY_7_np_ITP_1_sz_függelék

 1. A TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú, „Helyi humán fejlesztések” c. felhívásra benyújtandó támogatási kérelem.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_8_np_humán_fejlesztés_pályázat

 1. Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata által 2023. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

Előadó: dr. Malomsoki István jegyző

KGY_9_np_belső_ellenőrzés_beszámoló

 1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Területi Választási Bizottság póttagjának megválasztása.

Előadó: dr. Malomsoki István jegyző

KGY_10_np_TVB_póttag_választás

 1. Alapítvány támogatása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_11_np_alapítvány_támogatás

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

KGY_12_np_lejárt_határozatok

Meghívóban nem szereplő, új napirendi pont:

KGY_új_np_PUB_tag_választás

Jegyzőkönyv:

KGY_jkv_2024_04_19 kgy_

jelenléti_ív 2024_04_19