Általános közzétételi lista

Szervezeti, személyzeti adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv:

Neve: Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

székhelye: 9021 Győr, Városház tér 3.

postai címe: 9002 Pf. 115.

telefonszáma: +36 96 522 201

elektronikus levélcíme: info@gymsmo.hu

honlapja: www.gyms.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 96 522 204

 

 1. Szervezeti felépítés

 

 1. Vezetők elérhetősége:

 

Név: Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata

Vezető: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Elérhetőség: +36 96 522 201

E-mail: elnoki.titkarsag@gymsmo.hu

Név: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Vezető: dr. Malomsoki István jegyző

Elérhetőség: +36 96 522 204

E-mail: jegyzo@gymsmo.hu

 

 1. Ügyfélszolgálat:

Ügyfélkapcsolati vezető neve: dr. Malomsoki István

Elérhetősége +36 96 522 204

Az ügyfélfogadási rend:

Helye: 9021 Győr, Városház tér 3.

Ideje: Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00 óra

Péntek: 8.00-13.30 óra

 

 1. Testület

A közgyűlés tagjainak névsora ide kattintva megtekinthető.

 

 1. Költségvetési szervek:

Név: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Vezető: dr. Malomsoki István jegyző

Honlap: www.gyms.hu

Alapító okirat ide kattintva letölthető.

 

 1. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Neve: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
 • Alaptörvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

 

LINK: SZMSZ

 

 1. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

LINK: SZMSZ

 

 1. Államigazgatási, önkormányzati, egyéb hatósági ügyek:

Különleges gazdasági övezettel kapcsolatos ügyek: LINK

Egyéb hatósági ügyek: LINK

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok:

Kitüntető cím és díjak, szolgálatért díjak díjazottjainak adatai

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár adatai

Projektekkel kapcsolatos adatbázisok

Helyi önkormányzati és nemzetiségi képviselők adatai, vagyonnyilatkozataik

 

 1. Testületi szerv eljárási szabályai:

A közgyűlési döntés előkészítésének rendje: LINK Szmsz

Állampolgári közreműködés, véleményezés módja, eljárási szabályai: LINK Szmsz

Testületi szerv üléseinek helye, ideje, LINK nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, szavazásának adatai: LINK

 

 1. Előterjesztések: LINK

 

 1. Hirdetmények, közlemények: LINK

 

 1. Pályázatok: LINK

 

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése:

 

Az illetékes szervezeti egység neve: Jegyzői Iroda

Elérhetősége: +36 96 522 204

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Malomsoki István

 

 • Gazdálkodási adatok:
 1. Költségvetések, beszámolók:
  Ide kattintva elérhető

 

 1. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

 1. Támogatások:

2018. évi támogatások

2019. évi támogatások

2020. évi támogatások

2021. évi támogatások

2022. évi támogatások

 

 1. 5 millió Ft feletti szerződések:

2018. évi szerződések

2019. évi szerződések

2020. évi szerződések

2021. évi szerződések

2022. évi szerződések

 

 1. EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, szerződések

 

 1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

LINK-ek

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022

 1. I. negyedév
 2. II. negyedév
 3. III. negyedév