Általános közzétételi lista

Szervezeti, személyzeti adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv:

Neve: Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

székhelye: 9021 Győr, Városház tér 3.

postai címe: 9002 Pf. 115.

telefonszáma: +36 96 522 201

elektronikus levélcíme: info@gyms.hu

honlapja: www.gyms.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 96 522 201

 

 1. Szervezeti felépítés

 

 1. Vezetők elérhetősége:

 

Név: Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata

Vezető: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Elérhetőség: +36 96 522 201

E-mail: elnoki.titkarsag@gyms.hu

Név: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Vezető: dr. Malomsoki István jegyző

Elérhetőség: +36 96 522 201

E-mail: jegyzo@gyms.hu

 

 1. Ügyfélszolgálat:

Ügyfélkapcsolati vezető neve: dr. Malomsoki István

Elérhetősége +36 96 522 201

Az ügyfélfogadási rend:

Helye: 9021 Győr, Városház tér 3.

Ideje: Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00 óra

Péntek: 8.00-13.30 óra

 

 1. Testület

A közgyűlés tagjainak névsora ide kattintva megtekinthető.

 

 1. Költségvetési szervek:

Név: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Vezető: dr. Malomsoki István jegyző

Honlap: www.gyms.hu

Az alapító okirat ide kattintva letölthető.

 

 1. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Neve: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
 • Alaptörvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

https://or.njt.hu/eli/v01/727705/r/2022/10

 

 1. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

SZMSZ

 

 1. Államigazgatási, önkormányzati, egyéb hatósági ügyek:

Különleges gazdasági övezettel kapcsolatos ügyek:

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérelem

Tulajdonosi hozzájárulás kérelem

Egyéb hatósági ügyek:

https://or.njt.hu/eli/v01/727705/r/2023/3

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok:

Kitüntető cím és díjak, szolgálatért díjak díjazottjainak adatai

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár adatai

Projektekkel kapcsolatos adatbázisok

Helyi önkormányzati és nemzetiségi képviselők adatai, vagyonnyilatkozataik

 

 1. Testületi szerv eljárási szabályai:

A közgyűlési döntés előkészítésének rendje: SZMSZ

Állampolgári közreműködés, véleményezés módja, eljárási szabályai: SZMSZ

Testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, szavazásának adatai itt találhatók: https://gyms.hu/kozgyulesek/

 

 1. Előterjesztések: https://gyms.hu/kozgyulesek/

 

 1. Hirdetmények, közlemények: https://gyms.hu/felhivasok-meghivok/

 

 1. Pályázatok: https://gyms.hu/felhivasok-meghivok/

 

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése:

 

Az illetékes szervezeti egység neve: Jegyzői Iroda

Elérhetősége: +36 96 522 201

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Malomsoki István

 

 • Gazdálkodási adatok:
 1. Költségvetések, beszámolók:
  Ide kattintva elérhető

 

 1. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok:

Foglalkoztatottak_adatszolgáltatás_2023_összesített

Foglalkoztatottakról adatszolgáltatás 2024

 1. Támogatások:

2018. évi támogatások

2019. évi támogatások

2020. évi támogatások

2021. évi támogatások

2022. évi támogatások

2023. évi támogatások

 1. A nettó 5 millió Ft feletti szerződések:

2018. évi szerződések

2019. évi szerződések

2020. évi szerződések

2021. évi szerződések

2022. évi szerződések

2023. évi szerződések

 1. EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, szerződések

 

 1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

kozbeszerzesi_terv_2021

kozbesz_terv_Hivatal_2021

kozbeszerzesi_terv_2022

kozbeszerzesi_terv_2022_2

kozbeszerzesi_terv_2022_3

kozbeszerzesi_terv_2023

kozbeszerzesei_terv_2024

Összegzések:

Tájékoztató az eljárás eredményéről Összegezés_kiküldött 20220307

1585812021_EOK_2202011411_osszegezes

779382021_EOK_2202011340_osszegezes2022_03_24

1252442022_EOK_2211111514_osszegezes

Tájékoztató az eljárás eredményéről_EKR feladott