Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata az 1990. évi önkormányzati választásokat követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács jogutódjaként jött létre. A képviseleti alapon szerveződő vármegye önkormányzata megkereste és megtalálta azokat a területeket, ahol a kötelező feladatain túl hozzájárulhat a térség - humán és reál - fejlõdéséhez, fejlesztéséhez.

Az első vármegyei közgyűlés tagjainak száma 52 fő volt. Az 1994. évi önkormányzati választások eredményeként 41 tagú testület alakult. 1994-2010. között a testület 41 tagot számlált. Jogszabályi változás alapján 2010 októberétől a vármegyei képviselő-testület 21 tagú. A vármegyei közgyűlés elnöke 2014. októberétől Németh Zoltán.

A KÖZGYŰLÉS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE:

  • A közgyűlés - a törvény által meghatározott keretek között - a feladat- és hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben szabadon dönthet, továbbá a törvény felhatalmazása alapján saját feladatkörében rendeletet alkothat.
  • A helyi önkormányzati jogok - törvényben meghatározott eltérésekkel - a vármegye önkormányzatát is megilletik.
  • A közgyűlés feladatának ellátása során, illetőleg hatáskörének gyakorlása közben köteles figyelembe venni, hogy a vármegyei és a települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony.
  • A közgyűlés alapelve a nyilvánosság. Ezt a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével biztosítja.
  • A közgyűlés részére kötelezően ellátandó feladatokat csak törvény állapíthat meg.
  • A közgyűlés a törvényi kötelezettségének teljesítésén túl szabadon vállalhat közfeladatokat.
  • A közgyűlés - feladatainak eredményesebb ellátása érdekében - a Szabályzatban írtak alapulvételével - kezdeményezheti társulások létrehozását bármely vármegyei és települési önkormányzattal.
  • A közgyűlés és szervei együttműködésre törekszenek a vármegyében működő centrális alárendeltségű szervekkel, továbbá a vármegye települési önkormányzataival és más vármegyei önkormányzatokkal.
  • A vármegye önkormányzatának feladatait a közgyűlés és szervei látják el. A közgyűlés szervei: a közgyűlés elnöke, a bizottságok és a közgyűlés hivatala.

A közgyűlés tagjainak száma: 21 fő.