Helyi Fejlesztési Stratégiák (draft verziók, munkaanyagok)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése rögzíti a vármegyei önkormányzatok feladatait. E szerint a vármegye önkormányzatának területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §-a sorolja fel a vidékfejlesztés tárgykörben ellátandó konkrét vármegyei feladatokat, többek között, hogy egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően.

 

2014-2020 időszak tájékoztató anyagai

2015. december:

TOP információs nap

Kiegészítő tájékoztatók

 

2015. március:

Győr-Moson-Sopron vármegye aktuális és készülő területfejlesztési dokumentumai (2013-2014):

I. Helyzetfeltárás

II. Koncepció

III. Program

IV. Részdokumentum a TOP-hoz

 

 

Megalapozó dokumentumok:

Előzmény dokumentumok: