Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának külkapcsolatai és fejlesztésének lehetőségei

Győr-Moson-Sopron Vármegye Közgyűlése a 122/2000.(XI.24.) KH-val elfogadta a vármegye önkormányzatának külügyi koncepcióját, amely irányt mutat a nemzetközi kapcsolatok ápolásához és fejlesztéséhez.

  • erősíteni az együttműködést, a barátságot, a szolidaritást, a gazdasági és humán kapcsolatokat az európai fejlődés összefüggéseiben a régiók pozíciójának megőrzése érdekében
  • erősíteni Győr-Moson-Sopron vármegye érdekeit, értékeit a térségben
  • fejleszteni a humán erőforrás támogatásával a szervezet szellemi bázisát úgy, hogy azok a nemzetközi kapcsolatokon keresztül javítsák a vármegye önkormányzata és a hivatal, a lakosság és gazdasági élet szereplőinek szakmai felkészültségét
  • hozzájárulni az Európa más részein folyó demokratizálódáshoz és gazdasági, kulturális fejlődéshez, ahol a szükséges szakképzettség és tudás megfelelően kiaknázható
  • bemutatni a nemzetközi fejlesztések politikai és közigazgatási hatását az európai régiókra

Célkitűzéseink megvalósítása:

  • együttműködési egyezmények keretében, melyek magukban foglalják az összes partnerségi területet, bevonva a vármegyénkben lévő intézményeket, szervezeteket, gazdasági szereplőket, illetve a lakosságot a konkrét tevékenységbe
  • részvétel stratégiai eseményeken, melyekben a vármegye érintett, vagy hasznos kapcsolatokra tehet szert, illetve bemutathatja kulturális értékeit, gazdasági helyzetét, idegenforgalmi látványosságait
  • hálózatépítés keretében, melyben a vármegye önkormányzata által delegált személyek, köztisztviselők, intézmények, civil szervezetek és a velük kapcsolatban álló személyek vesznek részt. A hálózati együttműködést erősíteni kell a szakmai és nemzetközi irányú fejlődéshez a humán erőforrás területén. Minél több külső partnert kell bevonni
  • tanulmányutakon, nemzetközi továbbképzéseken, konferenciákon, szemináriumokon való részvétel, mely hozzájárul a szakmai fejlődéshez és fokozza a képviselők és a hivatal munkatársai motivációját, valamint elősegíti a nemzetközi célkitűzésekkel kapcsolatos magas szintű információk megszerzését

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata kétoldalú kapcsolatai:

Maros Megyei Tanács (Románia), 1995: www.cjmures.ro

Enzkreis járás (Németország), 2001: www.enzkreis.de

Pforzheim város (Németország), 2001: www.pforzheim.de

Pozsonyi Önkormányzati Kerület (Szlovákia), 2002: www.region-bsk.sk

Nagyszombat Önkormányzati Kerület (Szlovákia), 2007: www.trnava-vuc.sk

Hubei Tartomány (Kína), 2013:  www.hubei.gov.cn

Myslowice (Lengyelország), 2016: https://www.myslowice.pl/

Szamara Régió (Oroszország), 2019:    www.samregion.ru

Henan Tartomány (Kína), 2019: https://www.henan.gov.cn/

Dzsalal Abad (Kirgizisztán), 2020

Gomel (Belarusz Köztársaság), 2021: http://www.gomel-region.by/ru

Tagság nemzetközi szervezetekben:

Dunamenti Tartományok Munkaközössége, 1990: http://www.argedonau.at

Centrope Közép-Európai Régió, 2003: www.centrope.com

Rába-Duna-Vág ETT, 2011: www.rdvegtc.eu