Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében – TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001

A Projekt rövid összefoglalója:

Megyénk foglalkoztatási mutatója az egyik legjobb az országban, ugyanakkor továbbra is mutatkoznak területi különbségek. A nagyobb városokban a szakképzett munkaerő hiány jelentkezik, azonban továbbra is jelen vannak a munkaerőpiacról kiszorult rétegek. A Rábaköz térségében (csornai és kapuvári járásokban), valamint a Bakony-alja (pannonhalmi, téti járásokban) a befektetői hajlam mérsékelt, néhány város kivételével. A mosonmagyaróvári és soproni járásokban főként Ausztria elszívó ereje miatt kialakult munkaerőhiány okoz problémát. A pályázatunk célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és ITP-re épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, diverzifikációjához, a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz. A projekt keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a konzorciumi partnereivel, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft-vel a megyei foglalkoztatás bővítésére ezen keresztül a gazdaság fejlesztésére paktum létrehozását és komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik. A megyei paktum területe a megye egész területe, kivéve a 2 megyei jogú város és járása területe, továbbá a kialakulóban lévő helyi paktumok (mintegy 4-5) területét. A területi lehatárolás az érintett területi szereplőkkel közösen történik. Kiemelt célként kezeljük a TOP ERFA forrásaiból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás igényének fejlesztését. A munkaerő keresleti és kínálati oldal összehangolásának megvalósítására törekszünk.

A főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez kapcsolódóan:

A Győr-Moson-Sopron megyei szintű foglalkoztatási megállapodás működtetéséhez kapcsolódóan elkészítjük a megye foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemzést, a megye munkaerő-piaci helyzetének feltárását, a felmerülő problémák okainak elemzését, ennek alapján elkészül a megyei szintű stratégia.

A minél szélesebb körű partnerség megteremtése érdekében figyelemfelkeltő akciókat szervezünk (szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok). Elkészítjük az érintett szereplők közötti foglalkoztatási együttműködési megállapodásokat. Felállítjuk és működtetjük a paktumirodát. Erősítjük a foglalkoztatási partnerség és a menedzsment kapacitásokat. Kialakítjuk a megyei szintű együttműködési hálózatokat. Kidolgozzuk a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképét és stratégiáját, koordináljuk a megvalósítást, kidolgozunk konkrét projektjavaslatokat. Segítjük a munkahelyek megtartását, illetve ösztönözzük új munkahelyek létrehozását. Működtetjük és fejlesztjük a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadási rendszert. Ellátjuk  a partnerséget működtető szervezet projekt menedzsment és koordinációs feladatait.  Koordináljuk – ernyőszervezetként – a megyében működő térségi paktumok együttműködését és feladatait.

  1. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez kapcsolódóan:

A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységeket támogatjuk:

- foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása;

- elhelyezkedést segítő támogatások;

- munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások;

- önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás);

- a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése.

Egyéb munkaerő-piaci tevékenységeket egyéb, civil szervezetekkel kívánunk elláttatni, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft-vel:

- a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása;

- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül például munkaerő-piaci információk átadása, pályaorientációs tanácsadás, motivációt elősegítő tréning, személyiségfejlesztés, mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub működtetése, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása);

- munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások (munkahelyi mentor) támogatása.

A program közvetlen célja 627 fő álláskereső munkaerőpiaci programokba való bevonása, közülük 127 fő álláshoz jutásának elősegítése, továbbá a tartós foglalkoztatás elősegítése 82 fő számára. A megyei ITP-ben rögzített a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokba résztvevők száma 1254 főben került megállapításra, melyet fele-fele arányban osztottunk meg a megyei és a helyi paktumok között

Pályázó neve GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe TOP 5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében
Szerződés száma TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001
Támogatás összege (Ft) 1 152 274 812
Összköltség (Ft) 1 152 274 812
Biztosítéknyújtásra köteles Nem
A projekt megvalósításának kezdete 2016.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.09.30.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2023.12.29.
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2016.08.05.

 

A projekt 2023. szeptember 30-án lezárult.

A projekt eredményei:

PO25: 2023. szeptember 30. napjáig a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” elnevezésű projekt településeihez tartozó járási hivatalokban 884 fő került programba vonásra. Az elvárt 760 főhöz képest a bevonási arány 116%-on teljesült.

1. célcsoport – alacsony iskolai végzettségűek

47 fő

2. célcsoport – pályakezdők

182 fő

3. célcsoport – 50 év felettiek

107 fő

4. célcsoport – gyesről, gyedről visszatérők

36 fő

5. célcsoport – foglalkozást helyettesítő támogatás

1 fő

6. célcsoport – tartósan munkanélküliek

135 fő

7. célcsoport – megváltozott munkaképességűek

5 fő

8. célcsoport – roma ügyfelek

17 fő

9. célcsoport – közfoglalkoztatásból kilépők

11 fő

10. célcsoport – inaktívak

343 fő

 

PR25: A paktum keretében álláshoz jutottak (és 6 hónap munkaviszonnyal már rendelkezők) száma: 630 fő

PR26: Az egyéni programzárás utáni 180. napon foglalkoztatottak száma: 558 fő

A program keretében az alábbi képzések indultak 26 fő bevonásával.

  - Élelmiszer-, és vegyi áru eladó: 1 fő

  - Személy és vagyonőr: 1 fő

  - Építő- és anyagmozgató gép kezelő: 12 fő

  - Óvodai dajka: 3 fő

  - Tehergépkocsi vezető: 1 fő

  - Bérügyintéző: 6 fő

  - Kézápoló és műkörömépítő: 2 fő

Utazási költségtérítést kapott: 24 fő

A képzéseket sikeresen befejezte: 24 fő

 

Támogatási eszközök felhasználása

 

2023. szeptember 30. napjáig a támogatási eszközökben részesültek létszáma a programkezdéstől összesen:

Bértámogatás

19 fő

Bérköltség-támogatás

253 fő

Bérköltség támogatás 90 nap

 46 fő

Önfoglalkoztatóvá válási támogatás (vvt)

429 fő

Képzési támogatás

 26 fő

Képzéshez utazási támogatás

24 fő

A TOP szakmai megvalósító munkatársak 850 fő bevont ügyfél egyéni cselekvési tervében rögzítettek munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtást.

A projekt jövője:

A TOP projekt eredményeire és tapasztalataira építve folytatódik a vármegyei paktum a „Vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron vármegyében” címé és TOP_PLUSZ-3.1.1-21-GM1-2022-00001 kódszámú projekt keretében.

További információ az alábbi linken elérhető:

https://gyms.hu/varmegyei-foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztesi-egyuttmukodesek-gyor-moson-sopron-varmegyeben-top_plusz-3-1-1-21-gm1-2022-00001/

Kapcsolódó dokumentumok: