Vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron vármegyében – TOP_PLUSZ-3.1.1-21-GM1-2022-00001

A kedvezményezett neve: Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata

A fejlesztés tárgya: Vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron vármegyében

A szerződött támogatás összege: 3.147.000.000 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják és koordinálhatják a megye gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztéseit. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerőpiacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek összhangban a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célokkal.

Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések (paktumok) a szubszidiaritás elve mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A területi kohézió, legtöbb magas szintű stratégiai dokumentumban deklarált célját egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerőpiaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánjuk megvalósítani.

Megyénk foglalkoztatási mutatója az egyik legjobb az országban, ugyanakkor továbbra is mutatkoznak területi különbségek. A nagyobb városokban a szakképzett munkaerő hiány jelentkezik, azonban továbbra is jelen vannak a munkaerőpiacról kiszorult rétegek. A Rábaköz térségében (csornai és kapuvári járásokban), valamint a Bakony-alja (pannonhalmi, téti járásokban) a befektetői hajlam mérsékelt, néhány város kivételével. A mosonmagyaróvári és soproni járásokban főként Ausztria elszívó ereje miatt kialakult munkaerőhiány okoz problémát. A pályázatunk célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a megyei területfejlesztési programra és ITP-re épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, diverzifikációjához, a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz. A projekt keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a konzorciumi partnereivel, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal,  megyei foglalkoztatás bővítésére ezen keresztül a gazdaság fejlesztésére paktum továbbműködtetését és komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint konzorcium vezető által ellátott tevékenységek:

 1. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan
 2. a) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;
 3. b) helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
 4. c) befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:
 5. d) projekt megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések
 6. e) Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tevékenységei

Önállóan támogatható tevékenységek B. Főtevékenység:

 1. a) A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet s a szakpolitikai felelős által kiadott módszertani útmutató szerinti mértékben és időtartamban
 2. Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása:
 3. Bértámogatás:

III. Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos támogatások:

 1. Mobilitási támogatás (lakhatási és utazási támogatás)
 2. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás
 3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás;
 4. b) Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek (kizárólag a

projektet megvalósító kedvezményezett kormányhivatalok) vonatkozásában

 1. A kormányhivatalok foglalkoztatási és munkaerőpiac feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, valamint a kormányhivatalok járási hivatalának foglalkoztatási és munkaerőpiac feladatokat ellátó szervezeti egységeinél a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek és szolgálások elérhetővé tétele:
 2. c) Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések

A projekt célcsoportjai:

 1. célcsoport: inaktívak;
 2. célcsoport: 50 év feletti, legalább 30 napja folyamatosan regisztrált álláskereső;
 3. célcsoport: Alacsony iskolai végzettségű ISCED 1-2, szakképzettséggel nem rendelkező regisztrált álláskeresők.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028.07.01.

Paktumiroda elérhetőségek:

Walla Nikolett
paktumiroda vezető

Telefonszám: 96/522-201

Kapcsolódó dokumentumok:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Együttműködési Megállapodás