Közgyűlés 2023.03.03.

Meghívó:

Kgy_meghivo_2023_03_03

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kirendeltsége tevékenységéről.

Előadó: dr. Szopka Zsolt igazgató

 

  1. Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata adósságszolgálati középtávú terve.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_2_np_adossagszolg_terv

 

  1. Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_3_np_2023_koltsegvetes

 

  1. A Területfejlesztési és Nemzetiségi Bizottságba tag megválasztása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_4_np_TNB_tag_valasztas

 

  1. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_5_np_SZMSZ_modositas

 

  1. A vármegyei névhasználattal összefüggésben önkormányzati rendeletek alkotása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_6_np_varmegyei_nevhasznalat_rendeletek

 

  1. Győr-Moson-Sopron Vármegye Integrált Területi Program 3.0 változatának jóváhagyása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Mellékletek:

KGY_7_np_ITP

KGY_7_np_ITP_melleklet

KGY_7_np_ITP_melleklet_1

KGY_7_np_ITP_melleklet_2

KGY_7_np_ITP_melleklet_3

  1. Beszámoló a Győr-Moson-Sopron vármegyei natúr parkok tevékenységéről.

Előadó: dr. Pető Péter, a közgyűlés alelnöke

Melléklet:

KGY_8_np_naturpark_beszamolo

 

  1. A közgyűlés elnöke 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_9_np_elnok_szabadsag

 

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Melléklet:

KGY_10_np_lejart_hatarozat_es_atruhazott

 

A közgyűlés jegyzőkönyve:

KGY_jkv_2023_03_03