Foglalkoztatottak adatai

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat adatszolgáltatása a foglalkoztatottakról
Engedélyezett létszám 2022. I. negyedév Engedélyezett létszám 2022.II. negyedév Engedélyezett létszám 2022. III. negyedév
Tisztségviselők 3 3 3
Köztisztviselők
Jegyző 1 1 1
Aljegyző 1 1 1
Irodavezető 2 2 2
I. besorolási osztály 11 11 12
II. besorolási osztály 4 4 4
Egyéb alkalmazottak 2 2 2
Létszám összesen 24 24 25
I. negyedév II. negyedév III. negyedév
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vezető tisztségviselők Létszám Létszám Létszám
Elnök 1 1 1
Alelnök 2 2 2
Összesen 3 3 3
Ft/negyedév (bruttó) Ft/negyedév (bruttó) Ft/negyedév (bruttó)
Illetmény 9064900 9828000 9828000
Rendszeres juttatás 0 0 0
Költségtérítés 1359800 1474200 1474200
Cafetéria bruttó 200.000 Ft/év/fő
I. negyedév II. negyedév III. negyedév
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Létszám Létszám Létszám
Jegyző 1 1 1
Aljegyző 1 1 1
Irodavezető 2 2 2
Vezető létszám összesen 4 4 4
Ft/negyedév (bruttó) Ft/negyedév (bruttó) Ft/negyedév (bruttó)
Rendszeres személyi juttatások 7500000 8280000 8280000
Vezetők költségtérítése 27000 27000 27000
Vezetők cafetéria juttatásai bruttó 200.000 Ft/év/fő
I. negyedév II. negyedév III. negyedév
Köztisztviselőknek nyújtott juttatások
Rendszeres személyi juttatások 15060967 16874434 16773134
Köztisztviselők költségtérítése 204750 204750 204750
Köztisztviselők cafetéria juttatásai bruttó 200.000 Ft/év/fő
I. negyedév II. negyedév III. negyedév
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
Rendszeres személyi juttatások 2130000 2310000 2310000
Köztisztviselők költségtérítése 18000 18000 18000
Köztisztviselők cafetéria juttatásai bruttó 200.000 Ft/év/fő