A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Moson-Sopron vármegyében – TOP-1.5.1-20-2020-00017

A projekt rövid összefoglalója:

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése című és TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás keretében a VMOP forrásainak vármegyei felhasználását kívánja előkészíteni.

A projekt keretében tervezett tevékenységek és eredmények:

  1. A) Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok keretében:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása, a Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek, az Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása, a Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv készítése.

A stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok készítése külső szakértő szervezet, valamint a vármegyei önkormányzati hivatal munkatársainak saját teljesítésével valósul meg.

  1. B) Projektszintű előkészítés keretében:

- 5 db Integrált Településfejlesztési Stratéga készítése, vagy meglévő felülvizsgálata, módosítása

- 12 db műszaki dokumentáció elkészítése helyszínrajzok, vázlatrajzok, alaprajzok, felmérések, rövid műszaki leírások, változási vázrajzok, nyomvonaltervek.

A települések részéről az előzetes felmérésünk alapján jelentősebb igény mutatkozott az energetikai, csapadékvíz elvezetési, óvodai- és bölcsődei stb. infrastrukturális fejlesztésekre. A projekt keretében ezen igények támogatási kérelmeinek benyújtásához szükséges tervdokumentációk előkészítésével kívántuk a településeket segíteni.

A vármegyei önkormányzat és konzorciumi partnere, a vármegyei önkormányzati hivatal már többéves tapasztalattal bír a vármegyei szintű fejlesztési és rendezési tervezésben, települési fejlesztések előkészítésében, uniós pályázatok készítésében, menedzselésében.

A pályázatban a projektmenedzsmenti feladatokat a vármegyei önkormányzati hivatal látja el, saját teljesítésben átalány alapon elszámolva.

A fent részletezett tevékenységek beszerzése esetén a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása valósult meg.

A kötelező nyilvánosság keretében elkészül a kommunikációs terv, 2 db sajtóközlemény, 1 db C típusú táj. tábla, 1 db fotódokumentáció, 1 db honlap aloldal, sajtóanyagok gyűjtése valósul meg. Feltöltésre kerül a TÉRKÉPTÉR is.

Projekt aktualitások

  • A vármegyei területfejlesztési dokumentumok (Koncepció, Program, ITP) elkészültek
  • 5 város (Tét, Pannonhalma, Jánossomorja, Fertőd, Kapuvár) ITS felülvizsgálata elkészült
  • 10 mélyépítés (csapadékvíz elvezetés, kerékpárút) tervezési feladatai elkészültek
  • 2 magasépítés (egészségház és óvoda) kiviteli tervei elkészültek
Pályázó neve GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Moson-Sopron vármegyében
Szerződés száma TOP-1.5.1-20-2020-00017
Támogatás összege (Ft) 220 000 000
Összköltség (Ft) 220 000 000
Biztosítéknyújtásra köteles Nem
A projekt megvalósításának kezdete 2020.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.07.10.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2023.09.28.
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2021.02.11.