Közgyűlés 2018.11.09

1. Zászlókitűzés és megemlékezés Lengyelország 100 éves függetlensége alkalmából.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke,
Kollár János, Győr Megyei Jogú Város Lengyel Önkormányzatának elnöke

2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a megyében lévő szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézményrendszer működéséről. (Közmeghallgatás)

Előadó: dr. Szopka Zsolt igazgató

3. Tájékoztató a megyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéről.

Előadó: Koloszár István, a területi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Palkovits János, a területi német nemzetiségi önkormányzat elnöke,
Nyári Róbert, a területi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke

attachment   Előterjesztés

4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve.

Előadó: dr. Szalay Zoltán, megyei jegyző

attachment   Előterjesztés

5. Fertőd Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési Koncepciója, illetve Megalapozó vizsgálata.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

attachment   Előterjesztés
attachment   2018_11_09_kgy_05_nr_01_mell_fertod_integralt_telepulesfejlesztesi_strategia.pdf
attachment   2018_11_09_kgy_05_nr_02_mell_fertod_megalapozo_vizsgalat.pdf
attachment   2018_11_09_kgy_05_nr_03_mell_fertod_telepulesfejlesztesi_koncepcio.pdf

6. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület közötti feladatellátási megállapodás megkötése.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

attachment   Előterjesztés

7. A Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Terülei Program 3.6 változatának jóváhagyása.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

attachment   Előterjesztés

8. Alapítványi támogatás.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

attachment   Előterjesztés

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

attachment   Előterjesztés

10. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonával való rendelkezés.

Előadó: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

11. Interpellációk, kérdések.

12. Tájékoztatók.

A KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

attachment   Előterjesztés