Közmeghallgatás

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

 Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

2023. december 1-jén (péntek) 10.00 órai kezdettel

tartott ülésén a napirendi pontok tárgyalását megelőzően közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendezvényközpont (9025 Győr, Töltésszer u. 20.) emeleti tanácsterem

A közmeghallgatás során a vármegye lakossága a közgyűlésen felszólalhat.